بیانیه مقصد استراتژی

بیانیه مقصد استراتژی

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

 

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام) با اتکاء بر نیروی انسانی متخصص و متعهد خود و همچنین اعتماد مشتریان، در جایگاه رتبه یک تولید و تامین تجهیزات روزآمد شیر دوشی مورد نیاز دامداریها در خاورمیانه فعالیت داشته و تلاش دارد جایگاه برترین عرضه کننده کالا و خدمات مورد نیاز صنایع دام، طیور و کشاورزی در خاورمیانه را نیز کسب نماید.

محصولات شرکت، مورد نیاز دامداری های کل کشور می باشد.ما ضمن اینکه محصولات خود را به موقع، با کیفیت و استاندارد مورد قبول در سطح ملی و جهانی، با قیمت رقابتی عرضه می نماییم دارای خدمات پس از فروش 24 ساعته و پشتیبانی 10 ساله قطعات هستیم.

ایجاد یک رابطه صممیانه در برقراری تعامل و تبادل نظر با مشتریان و همچنین مشاوره های تخصصی در ایجاد و نگهداری محصولات ارائه شده یا قابل ارائه و همچنین تبادل نظر فنی و حرفه ای با تامین کنندگان خود و از سوی دیگر جلب رضایت ذینفعان و پاسخگویی مسئولانه به خواسته های آنها، مزیت نسبی و پایداری در این صنعت ایجاده نموده ایم و تلاش می کنیم تا به موارد ذیل جامه عمل بپوشانیم:

  • پاسخگوی متعهدانه و متخصصانه به نیازهای بازار و مشتریان

  • حفظ احترام ذینفعان شرکت اعم از مشتریان، سهامداران، تامین کنندگان و کارکنان

  • پاداش مادی و معنوی در جهت جبران زحمات کارکنان

  • تلاش مجدانه در جهت آموزش و یادگیری کارکنان شرکت

  • رعایت و احترام به حقوق اجتماعی شرکت و محیط زیست