اخبار و تازه ها

آخرین اخبار شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

دعوت به شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان (شیراز)

 

مشتریان و همکاران گرامی

احتراماً، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات ارزنده حضرتعالی در این صنعت و باور به اینکه فرصت خدمت، نعمتی است که خداوند متعال به بندگان خاص خود عطا می‌فرماید، برای شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، مایه افتخار است که همچون گذشته صادقانه در کنار شما حضور دارد.
بدین وسیله از حضور گرمتان دعوت بعمل می آورد تا از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته شیراز بازدید بعمل آورید. 


iPEL2022