60-unit milking machine of Avin Dasht Company

 

avindasht